Thông báo về việc tổ chức lớp kiến tập căng cấy chỉ thẩm mỹ thường niên

Lớp kiến tập căng chỉ thẩm mỹ là lớp dành riêng cho học viên đã từng tham gia các khóa đào tạo về căng chỉ thẩm mỹ chuẩn y khoa của Ths. Bs. Phương Mai.

Lớp học này được tổ chức với mục đích: Giúp học viên ôn tập lại kiến thức đã được học tại các khóa đào tạo căng chỉ thẩm mỹ của bác sĩ Phương Mai; giải đáp trực tiếp các thắc mắc liên quan đến kỹ thuật căng chỉ thẩm mỹ, cách xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình điều trị; cập nhật các kỹ thuật mới trong căng chỉ thẩm mỹ. Tạo điều kiện để học viên thực hành và quan sát thực hành nâng mũi, căng xóa nhăn phương pháp mới; cung cấp các tài liệu, kiến thức kinh doanh, marketing liên quan đến ngành căng chỉ thẩm mỹ.

Về kế hoạch tổ chức lớp kiến tập:

Thời gian tổ chức: Khóa kiến tập gồm 4 lớp, mỗi lớp tổ chức trong 1 ngày từ 8h -17h. Học viên linh động chọn lớp học trong link đăng ký

Chương trình học: 

– Sáng:  Ôn tập kiến thức cơ bản đã học. Giải đáp thắc mắc của học viên và chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng. 

– Chiều: Cập nhật kiến thức nâng cao. Thực hành nâng mũi, căng xóa nhăn phương pháp mới.