CHỈ MŨI GAI PCL 60mm (10 sợi/gói)

190.000 

Dài gai – PCL 60mm 190.000đ/sợi – Gói 10 sợi
Dài gai – PDO 60mm 180.000đ/sợi – Gói 10 sợi

Mô tả

Thông tin bổ sung

PDO 60mm

300.000đ/sợi – Gói 10 sợi

PDO 90mm

300.000đ/sợi – Gói 10 sợi