CHỈ MŨI GAI PDO 38-60mm (10 sợi/gói)

180.000 

Dài gai – PDO 60mm 180.000đ/sợi – Gói 10 sợi
Ngắn gai – PDO 38mm 180.000đ/sợi – Gói 10 sợi

Mô tả

Thông tin bổ sung

PDO 60mm

300.000đ/sợi – Gói 10 sợi

PDO 90mm

300.000đ/sợi – Gói 10 sợi